Η εταιρεία IZOTEC A.E. δραστηριοποιείται από το 1974, αρχικά στον τομέα των εφαρμογών μόνωσης και στεγανοποίησης. Από το 1994, ως μέλος του Ομίλου Fibran Δ. Αναστασιάδης Α.Ε., επικεντρώνεται στην εμπορία μονωτικών και λοιπών ειδικών δομικών προϊόντων σε πελάτες χονδρικής, με έδρα και ιδιόκτητες αποθήκες στην Άνοιξη Αττικής. Είναι ο αποκλειστικός διανομέας Νοτίου Ελλάδος των προϊόντων Fibran, που παράγονται χρησιμοποιώντας μεθόδους φιλικές προς το περιβάλλον σύμφωνα με το πρότυπο ποιότητας ISO 9001:2000 και φέρουν την ευρωπαϊκή πιστοποίηση CE. Παράλληλα συνεργάζεται με τους μεγαλύτερους οίκους της Ελλάδας και του εξωτερικού προμηθεύοντας την ελληνική αγορά με μία ολοκληρωμένη γκάμα εγχώριων και εισαγόμενων μονωτικών και δομικών υλικών επιλεγμένα με βάση την ποιότητα τους, αν καλύπτονται από Ευρωπαϊκά πρότυπα ποιότητας και από εγγυήσεις των βιομηχανιών που τα παράγουν.

Τα κυριότερα προϊόντα της IZO-TEC A.E. είναι τα εξής:

Μονωτικά Υλικά: Εξηλασμένη πολυστερίνη FibranEco, Διογκωμένη πολυστερίνη, Διογκωμένο πολυαιθυλένιο FibranXPE, Πετροβάμβακας Geolan, Υαλοβάμβακας, Περλίτης Isocon, κλπ.

Στεγανωτικά Υλικά:
Μεμβράνες (ασφαλτικές Imper Italia, κεραμοσκεπών Silcart, αποστραγγιστικές Tema, PVC Alkor Draka), Γεωυφάσματα, Ασφαλτικά, Ασφαλτικά κεραμίδια Iko, στεγανωτικά υλικά Maris Polymers, στεγανωτικά υλικά και κόλλες της εταιρείας Βιομηχανική Μεταλλευτική

Ξηρά Δόμηση:
Γυψοσανίδες Knauf, Τσιμεντοσανίδες Betonyp, Σανίδες Ξηράς Δόμησης James Hardie, Υλικά στήριξης, επεξεργασίας και φινιρίσματος, μεταλλικά προφίλ, αναρτήσεις και εξαρτήματα Knauf, Ψευδοροφές ορυκτών ινών Armstrong, Σκελετοί ψευδοροφών ορυκτών ινών

Κονιάματα:
Κόλλες πλακιδίων-μαρμάρων, κονιάματα αρμολόγησης, στεγανωτικά κονιάματα, έτοιμοι σοβάδες, υλικά σπατουλαρίσματος-επιπεδωτικά, βελτιωτικά-καθαριστικά, Έτοιμοι σοβάδες εσωτερικών χώρων Knauf

Διάφορα Ειδικά Δομικά Υλικά:
Χαρτότυποι σκυροδέτησης Cofratubo, Υαλόπλεγμα ενίσχυσης επιχρισμάτων, Ytong Blocks, Υαλότουβλα

Οι Τεχνικοί και Εμπορικοί Σύμβουλοι της εταιρείας βρίσκονται στη διάθεση κάθε ενδιαφερόμενου για να παρέχουν πληροφορίες και να προτείνουν λύσεις σε συγκεκριμένα επισκευαστικά ή κατασκευαστικά προβλήματα, να συστήσουν τα κατάλληλα υλικά και συνεργεία.

IZO-TEC A.E. Αγίου Αθανασίου 37, 145 69 Άνοιξη Αττικής, Τηλ. Κέντρο 210-8142414/5, Φαξ 210-8141850, Email: izo-tec@ath.forthnet.gr